BẢNG GIÁ NHÀ Ở BIỆT THỰ THANH HÀ
(HOTLINE 0906 205 887)

Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Mặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị Vị trí
#H1109-945A1.3BT07Đông - Bắc10m15m300m215 triệu/m237 triệu/m26600 triệu40%8.4 tỷ2.7 tỷ11.1 tỷ-
#H1110-946A1.3BT07Đông - Bắc10m25m300m215 triệu/m237 triệu/m26600 triệu40%8.4 tỷ2.7 tỷ11.1 tỷ-
#H1105-942A1.3BT11Đông - Nam10m60m300m215 triệu/m245 triệu/m29000 triệu50%11.25 tỷ2.25 tỷ13.5 tỷ-
#H1487-1268A2.10BT02Bắc12m17m240m2-23 triệu/m20 triệu-5.52 tỷ---
#H1474-1258A2.2BT03Đông12m25m373m218 triệu/m231 triệu/m24849 triệu80%10.22 tỷ1.343 tỷ11.563 tỷ-
#H1156-982A2.2BT03Tây12m14m360m215 triệu/m217 triệu/m2720 triệu60%3.96 tỷ2.16 tỷ6.12 tỷ-
#H1235-1056A2.3BT01Đông14m17m280m217 triệu/m223 triệu/m21680 triệu60%4.536 tỷ1.904 tỷ6.44 tỷ-
#H1275-1088A2.5BT01Đông - Bắc10m25m250m220 triệu/m223 triệu/m2750 triệu60%3.75 tỷ2 tỷ5.75 tỷ-
#H1134-965A2.5BT03Đông - Nam10m25m240m215 triệu/m222 triệu/m21680 triệu60%3.84 tỷ1.44 tỷ5.28 tỷ-
#H1276-1089A2.7LK05Tây - Nam5m25m90m220 triệu/m222 triệu/m2180 triệu60%1.26 tỷ0.72 tỷ1.98 tỷ-
#H1286-1099B1.1BT02Đông - Bắc11m25m220m215 triệu/m223 triệu/m21760 triệu100%5.06 tỷ0 tỷ5.06 tỷ-
#H1287-1100B1.1BT02Đông - Nam28m40m222m217 triệu/m226 triệu/m21998 triệu100%5.772 tỷ0 tỷ5.772 tỷ-
#H1408-1210B1.3BT01Đông - Nam10m14m216.66m218 triệu/m233 triệu/m23249.9 triệu60%5.59 tỷ1.5599 tỷ7.15 tỷ-
#H1409-1211B1.3BT01Đông - Nam10m14m215.34m218 triệu/m233 triệu/m23230.1 triệu60%5.556 tỷ1.5501 tỷ7.106 tỷ-
#H1407-1209B1.3BT01Đông - Nam10m14m217.42m218 triệu/m232 triệu/m23043.88 triệu60%5.392 tỷ1.5656 tỷ6.958 tỷ-
#H1006-874B1.3BT02Đông - Bắc12m25m276m215 triệu/m228 triệu/m23588 triệu100%7.728 tỷ0 tỷ7.728 tỷ-
#H1116-47B1.3BT18Đông - Bắc10.1m14m202m217.1 triệu/m223 triệu/m21191.8 triệu23%1.986 tỷ2.6602 tỷ4.646 tỷ-
#H1004-872B2.1BT02Đông - Bắc46m30m465m215 triệu/m239 triệu/m211160 triệu80%16.74 tỷ1.395 tỷ18.135 tỷ-
#H98-98B2.1BT09Đông - Nam10m14m300m215 triệu/m233 triệu/m25400 triệu50%7.65 tỷ2.25 tỷ9.9 tỷ-
#H1001-870B2.1BT17Đông14m17m350m218 triệu/m228.1 triệu/m23535 triệu50%6.685 tỷ3.15 tỷ9.835 tỷ-
#H1002-871B2.1BT17Đông14m17m350m218 triệu/m228 triệu/m23570 triệu50%6.65 tỷ3.15 tỷ9.87 tỷ-
#H1170-994B2.1BT18Đông15m25m300m212 triệu/m231 triệu/m25700 triệu0%5.7 tỷ3.6 tỷ9.3 tỷ-
#H1018-884B2.2BT01Bắc12m25m270m216 triệu/m230 triệu/m23780 triệu100%8.1 tỷ0 tỷ8.1 tỷ-
#H777-713B2.2BT01Nam12m14m270m212 triệu/m219.5 triệu/m22025 triệu50%3.645 tỷ1.62 tỷ5.265 tỷ-
#H776-712B2.2BT02Đông10m17m200m212.5 triệu/m224 triệu/m22300 triệu50%3.55 tỷ1.25 tỷ4.8 tỷ-
#H1177-1001B2.2BT05Tây10m14m200m215 triệu/m221 triệu/m21200 triệu60%3 tỷ1.2 tỷ4.2 tỷ-
#H1402-1204B2.2BT05Tây10m14m200m217 triệu/m222 triệu/m21000 triệu60%3.04 tỷ1.36 tỷ4.4 tỷ-
#H1213-1034B2.2BT0910m14m200m215 triệu/m218.5 triệu/m2700 triệu60%3.7 tỷ1.2 tỷ3.7 tỷ-
#H1169-993B2.2BT09Đông10m14m200m212.45 triệu/m220 triệu/m21510 triệu60%1.51 tỷ0.996 tỷ4 tỷ-
#H941-823B2.4BT05Đông10m17m200m215 triệu/m223 triệu/m21600 triệu100%4.6 tỷ0 tỷ4.6 tỷ-
#H1171-995B2.4BT06Nam10m60m225m214 triệu/m224.5 triệu/m22362.5 triệu0%2.362 tỷ3.15 tỷ5.513 tỷ-
#H1172-996B2.4BT6Bắc10m14m225m215 triệu/m220 triệu/m21125 triệu60%3.15 tỷ1.35 tỷ4.5 tỷ-
#H1075-918B2.5BT01Tây10m14m200m212 triệu/m215 triệu/m2600 triệu50%0.624 tỷ1.2 tỷ3 tỷ-
#H1005-873B2.5BT02Tây31m30m240.7m215 triệu/m230 triệu/m23610.5 triệu60%5.777 tỷ1.4435 tỷ7.222 tỷ-
#H1401-1203B2.5BT02Tây30.83m30m240.7m220 triệu/m226 triệu/m21444.2 triệu60%4.332 tỷ1.926 tỷ6.258 tỷ-